Оценка А+ от SSLLabs за сайтовете ни разположени на Apache

За да получите възможно най-високата оценка А+ за конфигурация на инсталираните SSL сертификати на сървъра Ви от сайта SSLLabs е нужно да направим леки корекции в конфигурационния файл на apache модула mod_ssl. За целта го отваряме с vi или nano:

и най-долу преди </IfModule> добавяме следното:

Накрая е нужно да активираме mod_headers и да рестартираме apache:

Това е. Сега може да тествате сайта си.
Инструкциите са тествани на:

Debian Wheezy (Debian 7)
Debian Jessie    (Debian 8)
Debian Stretch  (Debian 9)

Аналогинчен е начина и при другите операционни системи като CentOS, Ubuntu, OpenSUSE, Gentoo и други, с разликата в пътя до /etc/apache2/mods-enabled/ssl.conf

Как да сменим името на интерфейса от ens на eth

Досадното сменяне на интерфейса трови живота на много хора, в новите версии на Debian, Ubuntu и другите debian базирани се наблюдава масово мрежовият интерфейс да има име от рода на ensXаY. Тук описвам кратка процедура за смяна на името на интерфейса. Започваме.

Отиваме в конфигурацията на grub

там намираме следния ред

променяме го да изглежда така:

след което конфигурираме наново grub-a:

после отива и си сменяме имената на интерфейсите в interfaces файла:на

Накрая рестартираме сървъра:

Източник: linuxbg.eu