Оценка А+ от SSLLabs за сайтовете ни разположени на Nginx

За да получите възможно най-високата оценка А+ за конфигурация на инсталираните SSL сертификати на сървъра Ви от сайта SSLLabs е нужно да направим леки корекции в конфигурационния файл на nginx, в който е описан SSL сертификата за вашето уеб приложение. За целта го отваряме с vi или nano, например:

Непосредствено след редовете с:

Добавяме следното:

След като приключим с конфигурацията, проверяваме дали е синтактично издържана и дали ще бъде приета от nginx с:

и ако е всичко е наред и получите резултат „configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful“

рестартираме nginx уеб сървъра:

Това е. Сега може да тествате сайта си.
Инструкциите са тествани на:

Debian Jessie (Debian 8)
Debian Stretch (Debian 9)
CentOS 6
CentOS 7

Аналогинчен трябва да е начина и при другите операционни системи като Ubuntu, OpenSUSE, Gentoo и други, като трябва да вземете предвид пътя до конфигурацията на vhost файла на сайта.

Skype 4.3.0.37 за Linux след официалното му спиране

Ако все още държите да използвате старата версия на Skype за Linux на вашата Debian или Ubuntu работна станция е нужно според ситуацията да направите следното:

1.) Ако вече сте обновили версията и използвате skype-for-linux е нужно да си свалите последната версия на стария skype – 4.3.0.37 от тук или тук. След като го инсталирате с командата с root потребителя:

е нужно да се изпълни следната команда отново с root, която ще замени версията в бинарния файл /usr/bin/skype:

След което с всеки потребител може да стартира skype (не skypeforlinux).

Ако вече имате инсталирана старата версия на Skype е нужно да изпълните с root само:

Приятно ползване.

Оценка А+ от SSLLabs за сайтовете ни разположени на Apache

За да получите възможно най-високата оценка А+ за конфигурация на инсталираните SSL сертификати на сървъра Ви от сайта SSLLabs е нужно да направим леки корекции в конфигурационния файл на apache модула mod_ssl. За целта го отваряме с vi или nano:

и най-долу преди </IfModule> добавяме следното:

Накрая е нужно да активираме mod_headers и да рестартираме apache:

Това е. Сега може да тествате сайта си.
Инструкциите са тествани на:

Debian Wheezy (Debian 7)
Debian Jessie    (Debian 8)
Debian Stretch  (Debian 9)

Аналогинчен е начина и при другите операционни системи като CentOS, Ubuntu, OpenSUSE, Gentoo и други, с разликата, че там е хубаво тези директиви да са описани в глобалния apache2.conf/httpd.conf

Как да сменим името на интерфейса от ens на eth

Досадното сменяне на интерфейса трови живота на много хора, в новите версии на Debian, Ubuntu и другите debian базирани се наблюдава масово мрежовият интерфейс да има име от рода на ensXаY. Тук описвам кратка процедура за смяна на името на интерфейса. Започваме.

Отиваме в конфигурацията на grub

там намираме следния ред

променяме го да изглежда така:

след което конфигурираме наново grub-a:

после отива и си сменяме имената на интерфейсите в interfaces файла:на

Накрая рестартираме сървъра:

Източник: linuxbg.eu